On contactino.com we use cookies and similar technologies to, among others thinngs, provide services, advertise and keep statistics. The use of the website without changing the settings of your browser means that they will be stored on your end device. Remember that you can always change those settings. You can find more information in the Privacy Policy.


Jak radzić sobie ze stresem w pracy? Kiedy z niej rezygnować?

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że ponad połowa absencji chorobowej w pracy jest spowodowana stresem związanym z pracą. Można sobie poradzić samemu, ale w niektórych sytuacjach warto zasięgnąć opinii specjalistów. Gdy nic nie pomaga zrezygnuj z pracy.

Stres to popularna nazwa stanu napięcia psychicznego. Narażeni są na niego zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Pracownikom stawiane są coraz wyższe wymagania, ponieważ rośnie konkurencja. Wymagania te niejednokrotnie przekraczają możliwości przeciętnego człowieka: pracy jest zbyt dużo, krótki czas przeznaczony do wykonania lub zadania są niedopasowane do predyspozycji, umiejętności i wiedzy pracowników. Sytuacji nie polepsza brak stałych umów, niepewność zatrudnienia czy niska pensja.

Z kolei przedsiębiorcy najczęściej skarżą się na odpowiedzialność związaną z prowadzoną działalnością, złożoność wykonywanych zadań, natłok obowiązków i presję czasu.

Jeśli nie radzimy sobie ze stresem pojawiają się problemy z zasypianiem, koncentracją czy nadmiernym reagowaniem na trudności życiowe. Ujawniają się nawet dolegliwości fizyczne, takie jak: częste bóle głowy, mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa. Wszystko może prowadzić do groźnych chorób: nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, depresja, nerwice czy zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.

Przewlekły stres spowodowany problemami w pracy lub w życiu osobistym może być jedną z przyczyn depresji. O ile stres jest naturalną reakcją naszego organizmu w sytuacji doświadczania trudności życiowych, to depresja jest stanem chorobowym, polegającym na utrzymującym się przez dłuższy czas poczuciu przygnębienia i spadku nastroju.

Są sposoby, by ze stresem sobie radzić. Przyczyną bywa nadmierne obciążenie pracą. Aby tego uniknąć postaraj się:

  • zachować równowagę między pracą a czasem wolnym przeznaczonym dla siebie i bliskich,
  • rozwijać zainteresowania pozazawodowe,
  • znaleźć czas na uprawianie sportu lub ćwiczeń fizycznych,
  • unikać odwlekania i odkładania spraw „na później”,
  • przy wykonywaniu obowiązków stosować hierarchię ważności, zaczynać od najważniejszych,
  • wykonywać jedną czynność od początku do końca

− czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Bywa, że czynników powodujących stres jest tak dużo, że nie pozostaje nic innego jak poszukać sobie nowej pracy. Oni mogą pomóc:

  • przyjaciele i rodzina
  • specjaliści: psychologowie i lekarze, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy rodzinie, a także ośrodki interwencji kryzysowej.
  • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Pod numerem telefonu 116 123 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 22.00, dyżurują specjaliści, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Więcej informacji na temat stresu w pracy oraz narzędzi służących jego diagnozie uzyskasz na poniższych stronach internetowych: