On contactino.com we use cookies and similar technologies to, among others thinngs, provide services, advertise and keep statistics. The use of the website without changing the settings of your browser means that they will be stored on your end device. Remember that you can always change those settings. You can find more information in the Privacy Policy.


Płace minimalne w różnych krajach Europy, czyli gdzie zarobisz najwięcej

Pomimo że w ostatnich 10 latach wysokość płacy minimalnej w Polsce znacznie wzrosła, to w dalszym ciągu pozostaje niska w porównaniu do innych państw Europy. Przypomnijmy, ze od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla osób pracujących na umowę o pracę w naszym kraju wynosi 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto („na rękę”).

Wysokość płacy minimalnej wynosi zatem około 47 procent przeciętnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. Jest to wzrost w stosunku do roku 2017 r., w którym płaca minimalna brutto wynosiła 2000 zł (1459,48 zł na rękę).

Oprócz tego ustanowiona jest minimalna stawka godzinowa, która przysługuje osobie zatrudnionej na umowę zlecenie. Wynosi ona w 2018 r. 13,70 zł brutto (w 2017 r. było to 13,00 zł brutto).

Płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

Zgodnie z ustawą płaca minimalna w Niemczech jest definiowana co 2 lata. Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w tym kraju 8,84 euro za godzinę.

Określona ustawą płaca minimalna nie przysługuje:

 • młodzieży poniżej 18 roku życia bez ukończonego szkolenia zawodowego
 • praktykantom – bez względu na ich wiek – w przypadku kształcenia zawodowego
 • długotrwale bezrobotnym w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od ich zatrudnienia po zakończonym okresie bezrobocia
 • stażystom, jeśli staż jest obowiązkowy w kontekście kształcenia w szkole lub college'u
 • stażystom, jeśli staż jest dobrowolny na okres 3 miesięcy w przypadku szkolenia zawodowego lub przyjęcia na studia
 • nastoletnim uczniom w ramach przygotowań do szkolenia zawodowego
 • wolontariuszom.

Oprócz ustawowej płacy minimalnej istnieje wiele minimalnych płac dotyczących konkretnych zawodów. Są one negocjowane przez związki zawodowe i pracodawców w układzie zbiorowym i uznane jako powszechnie obowiązujące. Płace minimalne w tych branżach mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w tych działach gospodarki – także tych, które nie są powiązane układami zbiorowymi.

Przykłady minimalnych wynagrodzeń za pracę dotyczących konkretnych branż:

 • kształcenie i szkolenie zawodowe – 15,26 euro
 • branża opiekuńcza – 10,55 euro (Niemcy Zachodnie + Berlin), 10,05 euro – Niemcy Wschodnie
 • ręczne prace elektryczne (montaż) – 10,95 euro w całym kraju (około 360 000 pracowników w tej branży otrzymywało w 2018 roku takie wynagrodzenie; od 1 stycznia 2019 płaca minimalna w tej branży zostanie podniesiona do 11,40 euro)
 • praca agencyjna / praca tymczasowa – 9,49 euro (Niemcy Zachodnie), 9,27 euro (Niemcy Wschodnie)
 • malowanie i lakierowanie – 10,66 euro (w całym kraju dla niewykwalifikowanych pracowników), 13,30 euro (Niemcy Zachodnie + Berlin), 12,40 euro (Niemcy Wschodnie)
 • kamieniarze i rzeźbiarze – 11,40 euro
 • dekarze – czeladnik otrzymuje od marca 2018 roku co najmniej 12,90 euro (w styczniu 2019 roku płaca minimalna wzrasta do 13,20 euro). Dla niewykwalifikowanych pracowników płaca minimalna wynosi 12,20 euro.
 • przemysł mięsny – około 80 000 pracowników tego sektora otrzymuje płacę minimalną w wysokości 9,00 euro
 • pomocnicy budowlani (Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko – niem. IG BAU): od 1 stycznia 2018 r. – 11,75 euro, od 1 marca 2019 r. – 12,20 euro euro
 • wykwalifikowani pracownicy budowlani (Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko – Niemcy Zachodnie): od 1 stycznia 2018 r. – 14,95 euro, od 1 marca 2019 r. – 15, 20 euro
 • wykwalifikowani pracownicy budowlani (Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko - tylko Berlin): od 1 stycznia 2018 – 14,80 euro, od 1 marca 2019 – 15,05 euro.

Płaca minimalna w Holandii od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 lipca 2018 r kwota ustawowa płacy minimalnej dotyczy całego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. Zależy to od branży oraz ewentualnych układów zbiorowych obowiązujących w danym sektorze. Zbiorowe umowy o pracę określają jak długo trwa normalny tydzień pracy. Na przykład w supermarketach pełny tydzień pracy wynosi 40 godzin. 38-godzinny tydzień pracy jest często spotykany w branży gastronomicznej i ogrodnictwie szklarniowym.

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest w Holandii uzależnione od wieku pracownika. Zasadą jest, że rośnie w przypadku pracowników mających od 15 do 22 lat.

 • W wieku 18 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 757,25 euro miesięcznie brutto (174,75 euro tygodniowo i 34,95 euro dziennie).
 • W wieku 19 lat wynosi 876,80 euro miesięcznie brutto (202,35 euro tygodniowo i 40,47 euro dziennie).
 • W wieku 20 lat wynosi 1115,95 euro miesięcznie brutto (257,55 euro tygodniowo i 51,51 euro dziennie).
 • W wieku 21 lat wynosi 1355,05 euro miesięcznie brutto (312,70 euro tygodniowo i 62,54 euro dziennie).
 • W wieku 22 lat i więcej wynosi 1594,20 euro miesięcznie brutto (367,90 euro tygodniowo i 73,58 euro dziennie; 9,20 euro na godzinę w przypadku 40-godzinnego tygodnia pracy).

Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Wielkiej Brytanii jest uzależnione od wieku pracownika. Jego wysokość jest aktualizowana corocznie w kwietniu. W 2018 roku dla praktykantów było to 3,70 £, dla pracowników poniżej 18 roku życia – 4,20 £, dla pracowników w wieku 18 do 20 lat – 5,90 £, dla pracowników w wieku od 21 do 24 lat – 7,38 £, natomiast dla pracowników mających 25 lat i więcej – 7,83 £.

Nietrudno obliczyć, że w przypadku 40-godzinnego tygodnia pracy miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę w Wielkiej Brytanii dla pracownika mającego 25 lub więcej lat wynosi 1252,8 funtów.

Płaca minimalna w Irlandii w 2018 roku

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za prace w Irlandii wynosi 9,55 euro za godzinę (w 2017 r. było to 9,25 euro za godzinę). Ocenia się, że około 10 procent pracowników w tym państwie otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

Minimalna kwota wynagrodzenia (9,55 euro na godzinę) nie dotyczy wszystkich pracowników. Jeżeli pracownik ma poniżej 18 lat, to otrzyma minimalne wynagrodzenie w wysokości 6,69 euro za godzinę pracy. W przypadku gdy ma ponad 18 lat i minął mniej niż 1 rok od podjęcia przez niego pierwszej pracy, to minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 7,64 euro na godzinę. Jeżeli natomiast pracownik ma powyżej 19 lat i minęło mniej niż 2 lata od podjęcia przez niego pierwszej pracy, to wówczas jego minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 8,60 euro na godzinę.

Płaca minimalna we Francji w 2018 roku

SMIC (fr. salaire minimum interprofessionnel de croissance), czyli minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (35 godzin tygodniowo) w 2018 r. we Francji wynosi około 1148,96 euro (”na rękę”), czyli 1498,47 euro brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi w 2018 r. 9,88 euro brutto (7,58 netto). W przypadku pracy w wymiarze 39 godzin tygodniowo minimalne wynagrodzenie za pracę jest wyższe i wynosi 1695 euro brutto (1299 euro netto).

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, który chce uzyskać minimalne wynagrodzenie netto w wysokości 1000 euro firma musi zapłacić dodatkowo 233 euro, co spowoduje, ze pensja takiego pracownika wyniesie około 1 233 euro brutto.

W przypadku, gdy firma podaje wysokość wynagrodzenia brutto, pracownik musi odliczyć od tej kwoty około 23,3% (co odpowiada kosztom opodatkowania wynagrodzeń), aby poznać kwotę wynagrodzenia netto, którą otrzyma („na rękę”).

Szacuje się, że obecnie ponad 10,6% pracowników w sektorze prywatnym (z wyłączeniem praktykantów, stażystów i pracowników tymczasowych) zatrudnionych we Francji otrzymuje wynagrodzenie minimalne.